O nás

Spoločnosť ŽEL-RAIL s.r.o. sa od svojho vzniku v roku 1995 úspešne etablovala na trhu  hlavne ako organizátor výstav pre potreby železničnej a koľajovej dopravy s výrazným zameraním na logistiku a synergické efekty v prepojení na ostatné druhy dopravy.

Efektívne a profesionálne na vysokej úrovni zvládnuté podmienky prezentácie ocenilo doteraz viac ako 400 firiem z Európy a Ameriky a viac ako 30 tisíc návštevníkov z celého sveta.

Marketingové aktivity firmy ŽEL-RAIL s.r.o. sú zamerané nielen na organizáciu samotnej výstavy, ale predovšetkým na previazanie teoretických poznatkov s praxou a ich využitie priamo v technologických procesoch resp. systémoch riadenia a technického zázemia dopravy ako takej. Dôraz kladený na organizáciu konferencií a seminárov a predovšetkým na využívanie vedeckých poznatkov v praxi sa nemalej miere podpísal pod úspešné aktivity firmy.

Tak ako sa progresívne vyvíjal trh na poli železničnej techniky, tak sa vyvíjal aj život firmy a s rozširovaním svojich aktivít sa tak postupne z jednostranne orientovanej firmy stáva harmonicky sa rozvíjajúci spoľahlivý partner pre firmy v oblasti predaja výrobkov a náhradných dielov.

Poradenstvo v oblasti manažmentu, výstavníctva, marketingu, ľudských zdrojov a informačných technológií sa v spoločnosti ŽEL-RAIL s.r.o. postupne stáva kľúčovou činnosťou.

Spoločnosť zároveň rozšírila svoje aktivity aj na prípravu a realizáciu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a iných zdrojov EÚ.

Spoločnosť pre svoju činnosť využíva systémy riadenia kvality a projektového riadenia.

 

 

voľba jazyka: sken

Partnerské firmy