Informácie pre vystavovateľov

Vážení vystavovatelia,

táto časť stránky je určená práve Vám a Vašim potrebám súvisiacimi s participáciou a samotnou účasťou na výstave. 

V tejto sekcii sa dozviete základné informácie určené organizáciám a subjektom, ktoré na výstave ŽEL-RAIL 2015 nielen vystavujú ale majú záujem sa dozvedieť viac o ponuke a službách pre vystavovateľov.

Jednotlivé časti stránky sú spojené s konkrétnymi cieľmi výstavy a pomáhajú zorientovať sa záujemcom v spleti informácií týkajúcich sa samotného podujatia.

 

 

voľba jazyka: sken

EUROTRANS - Veletrhy Brno

Partneri výstavy

Inštitút dopravnej politiky

MediÁlni partneri

Silnice - železnice Vlaky.net Acri News Výskumný ústav dopravný, a.s. Dopravné noviny Transport Železničná doprava a logistika Časopis o priemysle a vede Nová železničná technika Euroreport plus Ž-Semafor Železničná revue Železničné ozveny Cargo Info ČD Železničář Slovenská informačná a tlačová agentúra Slovenská televízia Zel Page Strojárstvo Travel TV TASR