Základné informácie

ŽEL-RAIL 2015 je medzinárodná výstava výrobkov a služieb pre potreby železníc a dopravy:

ŽEL-RAIL 2009
  Srdečne Vás pozývame na 13. ročník medzinárodnej výstavy ŽEL-RAIL 2015, ktorá je zameraná na oblasť rozvoja železníc, koľajovej dopravy a s ňou súvisiacich odborných činností. V roku 2015 sa výstava uskutoční  na výstavisku v Brne (14.-18. septembra), a to v spolupráci s Veletrhy Brno, a.s. ako súčasť II. ročníka  projektu EUROTRANS.

Medzinárodný dopravný veľtrh EUROTRANS je novým pojmom v oblasti výstavníctva, pričom jeho kľúčovými časťami prezentovanými v dvojročnom cykle sú cestná a železničná doprava v nadväznosti na dopravnú logistiku.  

EUROTRANS v jednom spoločnom projekte zahŕňa doterajšie veľtrhy AUTOTEC a Transport a logistika, ku ktorým najnovšie pribúda železničná doprava pod značkou ŽEL-RAIL / RAIL-TEC.

Zámerom organizátorov naďalej zostáva spájanie aktivít v oblasti železničnej teórie a praxe do jedného celku so snahou v projekte EUROTRANS poukázať na nevyhnutnú prepojenosť viacerých druhov dopráv s dôrazom na poskytovanie priestoru na prezentáciu a propagáciu intermodálnej dopravy.

18-ročná tradícia „Medzinárodnej informatívno-kontraktačnej výstavy ŽEL-RAIL“ sa v tomto projekte stáva garantom vysokej odbornej úrovne, pričom si zachováva pôvodný zámer: poskytnúť možnosť prezentovať teoretikom, výrobcom a dodávateľom svoje výrobky a služby pre potreby železníc a koľajovej dopravy a tým napomôcť celkovému rozvoju a skvalitneniu železničnej dopravy a poskytovaných služieb v širšom stredoeurópskom priestore.

Vážení partneri, naši vystavovatelia

pevne veríme, že podporíte spoločnú myšlienku organizátorov potvrdenú dlhoročnou tradíciou podujatia ŽEL-RAIL a nové podujatie sa tak aj vďaka Vám stane obchodne a odborne zaujímavým miestom pre zainteresovaných pracovníkov železničných spoločností, doma i v zahraničí a potvrdí tak svoje postavenie z pohľadu neoddeliteľnej súčasti európskeho železničného života.

     
 

 

voľba jazyka: sken

EUROTRANS - Veletrhy Brno

Partneri výstavy

Inštitút dopravnej politiky

MediÁlni partneri

Silnice - železnice Vlaky.net Acri News Výskumný ústav dopravný, a.s. Dopravné noviny Transport Železničná doprava a logistika Časopis o priemysle a vede Nová železničná technika Euroreport plus Ž-Semafor Železničná revue Železničné ozveny Cargo Info ČD Železničář Slovenská informačná a tlačová agentúra Slovenská televízia Zel Page Strojárstvo Travel TV TASR